Reunió de pares i mares

El proper divendres 7 d'octubre, a les 21h i al menjador de l'escola, l'AMPA organitza una reunió de pares i mares per a parlar dels temes següents:

 - Balanç del curs anterior i estat de comptes.

 - Funcionament de l’AMPA.
        Proposta d’activitats per al curs 2011-2012. Acollida del matí i de la tarda, col·laboració amb les activitats de l’escola, festes (rua de Carnestoltes, festa de primavera), parada de llibres de Sant Jordi, reciclatge de llibres, comissions de treball, delegats de curs, qüestions del menjador escolar, taller d’estiu, tallers per als pares, ....

 - Torn obert de paraules

Esteu tothom convidats/ades.