És novetat...

Sortida CM. Cim d'àligues. Dijous 19 d'octubre
Sortida 6è. Abocador. Dimarts 24 d'octubre.
Sortida CI. El Xaloc. Dilluns 30 d'octubre

Canvis en la recollida de l'alumnat


Segons les Normes Generals de Funcionament aprovades en Consell Escolar, en cas que les famílies no vinguin a recollir a un nen o nena:

    • ... al migdia, el/la mestra trucarà a la família. Un cop passats 10 minuts, en cas de no haver-la localitzat, es queden a dinar al menjador i la família haurà d’abonar el tiquet.
      Aquesta mesura s'aplicarà tant a Educació Infantil com a Primària, inclòs el Servei d'Acollida de 12 a 13 h per a l'alumnat d'Educació Infantil amb germans a Primària.
    • ... a la tarda, el/la mestra trucarà a la família. En cas de no localitzar-la, havent transcorregut 10 minuts, l’alumne/a es quedarà amb el conserge qui avisarà a la Policia Local per a què se’n faci càrrec.
    • El tercer cop que es doni aquesta situació, s’informarà a l'Equip Directiu, qui alhora informarà a Serveis Socials.