PROVA DE SIRENES

Avui dimarts 10, es farà a tots els municipis de Catalunya afectats pel pla seQCat, la prova de sirenes.
Així, a les 10h del matí sonaran les sirenes instal.lades a la rotonda sud d'accés al poble i tothom que estigui a l'exterior haurà de confinar-se en lloc segur.

Els i les alumnes de la nostra escola hauran de romandre a les aules amb portes i finestres tancades fins a nova senyal.