Acords del Consell Escolar i Consell Escolar Municipal

El dimecres 28 de maig es va celebrar el Consell Escolar de la nostra escola.
Es va aprovar el calendari i horari escolar per al curs 14/15, sempre supeditat a l'acord dels altres centres del municipi, que també hi van estar d'acord.

L'horari serà el mateix dels últims cursos: de 8.30h a 13h i de 15h a 16.30h
Això sí, el dia 23 de desembre es farà jornada continuada: només matí (8.30h a 13h). I, del 8 al 19 de juny també es farà jornada continuada en el mateix horari (8.30h a 13h).
En el cas de P3, el dilluns 15 de setembre i el dimarts 16 de setembre es farà un horari d'entrada progressiva, és a dir, uns alumnes faran de 8.30h a 10.30h i uns altres d'11h a 13h. Des del dimecres 17 de setembre fins divendres 26 de setembre, l'horari per als nens i nenes de P3 serà només de matins (de 8.30h a 13h).

Pel que fa als dies de lliure disposició, seran els següents:
 - dilluns 3 de novembre
 - divendres 23 de gener
 - dilluns 23 de febrer
 - dijous 30 d'abril

En Consell Escolar també es va proposar parlar del tema "Augment d'hores del servei de psicologia" durant la reunió del Consell Escolar Municipal per tal de comprometre al municipi amb aquesta necessitat.