Canvis en la recollida de l'alumnat


Segons les Normes Generals de Funcionament aprovades en Consell Escolar, en cas que les famílies no vinguin a recollir a un nen o nena:

    • ... al migdia, el/la mestra trucarà a la família. Un cop passats 10 minuts, en cas de no haver-la localitzat, es queden a dinar al menjador i la família haurà d’abonar el tiquet.
      Aquesta mesura s'aplicarà tant a Educació Infantil com a Primària, inclòs el Servei d'Acollida de 12 a 13 h per a l'alumnat d'Educació Infantil amb germans a Primària.
    • ... a la tarda, el/la mestra trucarà a la família. En cas de no localitzar-la, havent transcorregut 10 minuts, l’alumne/a es quedarà amb el conserge qui avisarà a la Policia Local per a què se’n faci càrrec.
    • El tercer cop que es doni aquesta situació, s’informarà a l'Equip Directiu, qui alhora informarà a Serveis Socials.